Afigal - Fundación Galicia Empresa

Afigal

Avalando o progreso
Razón social: 
Afianzamientos de Galicia, Sociedad de Garantía Recíproca (Afigal, S.G.R.)
Presidente/a: 
Antonio Fontenla Ramil
Sector: 
Financeiro
Data de creación: 
1982
San Andrés 143, 4.º - 15003 A Coruña

Sociedade de Garantía Recíproca, con ampla experiencia na área de servizos financeiros. Afigal está constituída por empresas e os seus produtos e servizos son dirixidos a eles. As súas actividades están pensadas á empresa e os seus obxectivos fundamentais son: negociar e obter para os seus membros as mellores liñas de garantías financeiras e técnicas. Procura tamén unha subvención que garante o acceso financeiro, técnico e especial para as pequenas e medianas empresas, permitíndolles financiar taxas de longo prazo preferente de interese, taxas e prazos de reembolso. AFIGAL presta asistencia financeira e asesoramento ás pemes, así como procesa con rapidez e eficiencia as operacións que se benefician de liñas de crédito subsidiadas. (Universia, ICO, etc...).