Copasa - Fundación Galicia Empresa

Copasa

Comprometidos con Galicia
Razón social: 
S.A. de obras y servicios, Copasa
Presidente/a: 
José Luis Suarez
Sector: 
Construción
Data de creación: 
1985
Rúa do Paseo 25, Entresuelo - 32003 Ourense

Constrúe infraestruturas tecnoloxicamente avanzadas e presta servizos aplicando solucións innovadoras, antepondo a seguridade dos traballadores e o respecto polo medio ambiente; xera valor para os seus clientes, accionistas e traballadores; así como contribúe ao desenvolvemento e mellora da calidade de vida das persoas.

Trátase dun grupo empresarial de referencia na construción e desenvolvemento de infraestruturas e na prestación de servizos urbanos, loxísticos e enerxéticos, de forma rendible e diversificada, con presenza permanente tanto no mercado nacional como internacional.