Mutua Gallega - Fundación Galicia Empresa

Mutua Gallega

Con instinto de protección
Razón social: 
Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo
Presidente/a: 
Pedro Tomé Alonso
Sector: 
Seguros
Data de creación: 
1957
Monte Alfeirán s/n, A Corveira - 15174 Vilaboa, A Coruña

As Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social son asociacións de empresarios que, debidamente autorizadas polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e con tal denominación, constitúense co obxecto de colaborar, baixo a dirección e tutela do devandito Ministerio, na xestión das continxencias de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais do persoal ao seu servizo, sen ánimo de lucro e coa responsabilidade mancomunada dos seus membros.