Viaqua - Fundación Galicia Empresa

Viaqua

Comprometidos con Galicia
Razón social: 
Viaqua, Gestión integral de aguas de Galicia S.A.U.
Presidente/a: 
Julio Masid Bande
Sector: 
Abastecemento de augas
Data de creación: 
2013
Feáns, 5 Bajo - 15705 Santiago de Compostela

Empresa do sector do medio ambiente que xestiona todos os procesos relacionados co ciclo integral da auga: a captación, a potabilización, o transporte e a distribución para o consumo cidadán con absolutas garantías sanitarias. O modelo VIAQUA está baseado na excelencia do servizo prestado a todos os clientes: fogares e empresas. A auténtica fortaleza fundaméntase na adaptación ás necesidad de todos os clientes sen excepción, na constante innovación tecnolóxica e na adecuada xestión do coñecemento, así como no uso sustentable de todos os recursos de augua dispoñibles. O compromiso de calidade que en VIAQUA asúmese con todos os fogares, empresas, institucións e administracións galegas, é a forza que nos impulsa a mellorar cada día. En VIAQUA aseguramos a correcta xestión da auga desde a captación ata que chega a todos os nosos clientes. Velamos e supervisamos polo correcto proceso da auga dende o seu estado natural hasta os complexos usos sociais aos que está destinada.